Crime Scene

Dzielnica Wisłą wystartowała z kampanią edukacyjną „To się nosi nad Wisłą”. Zakłada ona wykreowanie właściwej postawy u odwiedzających rzekę i skłonienie ich, by jej nie zaśmiecali.

W ramach kampanii w trzeci weekend lipca odbył się happening – „Warszawski świt” w którym zilustrowaliśmy liczbę znalezionych odpadów, które nie trafiły do koszy.

„Naniesione kredową farbą szablony butelek, niedopałków czy torebek foliowych symbolicznie oddają typy i liczbę śmieci rozrzucanych nad Wisłą. Z jednej strony obrazuje to skalę problemu, z drugiej skłania do refleksji.” – mówi Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy.

Co weekend, w godzinach wieczornych i nocnych, w tłumie imprezowiczów pojawiali się przeszkoleni edukatorzy Dzielnicy Wisła. Rozmawiali z napotkanymi osobami o proekologicznych nawykach i przemyślanym zachowaniu. Przy okazji rozdają użyteczne „narzędzia”, czyli recyklingowe worki i ekopopielniczki. Właściciele psów otrzymują siateczki na odchody i latarki.

W ramach kampanii przygotowano także ekipę sprzątającą, która co weekend dba o utrzymanie czystości i opróżnienie koszy nad Wisłą.